Doanh thu hàng tháng 30 triệu thì phải nộp bao nhiêu tiền thuế khoán

Câu hỏi của khách hàng: Doanh thu hàng tháng 30 triệu thì phải nộp bao nhiêu tiền thuế khoán help me! mình đăng ký kinh doanh hộ cá thể bán hàng văn phòng phẩm, mình đăng ký thuế khoán với mức doanh thu hàng tháng 30 triệu, ông trên cơ quan thuế bảo mình phải …

Doanh thu hàng tháng 30 triệu thì phải nộp bao nhiêu tiền thuế khoán Read More »