Thuốc lá thơm tobaco có được phép buôn bán, sử dụng công khai không

Thuốc lá thơm tobaco là gì, có được phép buôn bán, kinh doanh không, sử dụng có sao không? Cho mình hỏi Mặt hàng không nằm trong danh mục cấm _Thuốc lá thơm tobaco (kích thích tương tự cỏ mỹ hiện đã cấm. thuốc lá thơm tobaco chỉ khác màu sắc và bao bì thôi …

Thuốc lá thơm tobaco có được phép buôn bán, sử dụng công khai không Read More »