thương hiệu

Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu Việt Nam năm 2023

Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu bao gồm kích thước nhãn hiệu, phạm vi, nội dung đăng ký bảo hộ, biện pháp tăng tính nhận diện của thương hiệu, logo khi đã đăng ký, cách khai đơn đăng ký để nhãn hiệu được bảo vệ rộng nhất,… Dù đã thực hiện thủ tục …

Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu Việt Nam năm 2023 Read More »

1900.0191