Tiền bị cắt lẹm có giá trị sử dụng không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Tiền bị cắt lẹm có giá trị sử dụng không Tôi vừa rút tiền lương và để trong ví tuy nhiên khi đi qua cầu thì đánh rơi và rơi trúng vào một máy nghiền cây bên dưới, chiếc ví bị vò nát còn tiền bên trong có …

Tiền bị cắt lẹm có giá trị sử dụng không Read More »