Công ty tăng ca không trả thêm tiền và chỉ tính lương theo sản phẩm

Câu hỏi của khách hàng: Công ty tăng ca không trả thêm tiền và chỉ tính lương theo sản phẩm Các anh chị tư vấn giúp em về luật lao động ạ. Việc là công ty bắt làm việc quá sức lao động, tăng giờ làm nhưng không trả thêm tiền tăng ca, ép tiền …

Công ty tăng ca không trả thêm tiền và chỉ tính lương theo sản phẩm Read More »