Tiêu chuẩn của Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân theo pháp luật hiện hành

Tiêu chuẩn chung:Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật, đã được …

Tiêu chuẩn của Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân theo pháp luật hiện hành Read More »