Biên bản nghiệm thu phần điện

Biên bản nghiệm thu phần điện là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá phần phần điện thuộc nhà ở, công trình xây dựng,…; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công …

Biên bản nghiệm thu phần điện Read More »