Bị cận một bên mắt trái khoảng 2-3 độ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận một bên mắt trái khoảng 2-3 độ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không? quy định ở đâu? Luật sư Tư vấn Luật Nghĩa vụ quân sự – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện …

Bị cận một bên mắt trái khoảng 2-3 độ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Read More »