Bỏ học sớm có được nhập ngũ theo quy định mới không?

Bỏ học sớm có được nhập ngũ theo quy định mới không? Hiện tại các quy định về tiêu chuẩn tuyển quân được điều chỉnh bởi Thông tư 167/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, kể từ ngày 30/1/2016 khi thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về việc tuyển chọn và gọi công dân …

Bỏ học sớm có được nhập ngũ theo quy định mới không? Read More »