Học hết lớp 7 có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Câu hỏi của khách hàng: Mọi người cho em hỏi. Năm 2019 này em sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng luật nghĩa vụ quân sự chỉ chọn những người đã hoàn thành học lớp 8. Ở những vùng khó khăn, dân số thấp thì có thể chọn những người đã học xong lớp …

Học hết lớp 7 có được đi nghĩa vụ quân sự không? Read More »