Đơn đề nghị tìm vãi trông chùa

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn đề nghị tìm vãi trông chùa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———  Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÌM VÃI TRÔNG CHÙA Kính gửi: Ban Trị sự giáo …

Đơn đề nghị tìm vãi trông chùa Read More »