Tin nhắn Facebook, Zalo có thể coi là bằng chứng

Tin nhắn Facebook, Zalo có thể coi là bằng chứng để chứng minh không? Tôi và chồng tôi kết hôn tới nay đã được 17 năm, cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc thì chồng tôi bị thuyên chuyển công tác đi xa, do xa gia đình anh ấy có quen và có quan hệ …

Tin nhắn Facebook, Zalo có thể coi là bằng chứng Read More »