Áp dụng thế nào về quy định trả lãi trong trường hợp bên vay không trả đúng hạn?

Câu hỏi của khách hàng: Áp dụng thế nào về quy định trả lãi trong trường hợp bên vay không trả đúng hạn? Mọi người vui lòng tư vấn giúp em vấn đề này: Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay … Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay …

Áp dụng thế nào về quy định trả lãi trong trường hợp bên vay không trả đúng hạn? Read More »