Có được lựa chọn cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà không

Câu hỏi của khách hàng: Có được lựa chọn cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà không Mọi người cho mình hỏi, khi mình bán nhà thì thuế thu nhập cá nhân có 2 cách tính, 1 là 2% giá trị hợp đồng, 2 là 25% giá trị chênh lệch giữa lần …

Có được lựa chọn cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà không Read More »