Một số điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015

Sáng ngày 27-11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành hơn 84%. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Bộ luật hình sự 2015 có một số điểm mới nổi …

Một số điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 Read More »