Tố cáo người dùng bùa ngải xâm hại sức khỏe của mình

Xin hỏi làm đơn tố cáo người ta dùng bùa ngải xăm hại sức khỏe của mình tới mất điên loạn thì làm đơn tố cáo họ ở đâu và có thể mình tố cáo họ tội xăm phạm sức khỏe cửa người khác hay tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại …

Tố cáo người dùng bùa ngải xâm hại sức khỏe của mình Read More »