tổ chức

Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài? Luật sư Tư vấn Luật Xuất, nhập cảnh – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện …

Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài Read More »

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài? Luật sư Tư vấn Luật Xuất, nhập cảnh – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, …

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài Read More »

1900.0191