Tờ khai thuế từ 2016 bị sai sót thì nay có được chỉnh sửa không?

Câu hỏi của khách hàng: Tờ khai thuế từ 2016 bị sai sót thì nay có được chỉnh sửa không?  Cho mình hỏi là : Doanh nghiệp đã quyết toán thuế cơ quan thuế đã kiểm tra và quyết toán năm 2012-2016 ( kiểm tra 01/01/2017) vậy tờ khai 2016 có sai sót vậy có …

Tờ khai thuế từ 2016 bị sai sót thì nay có được chỉnh sửa không? Read More »