Tờ khai

Tờ khai đăng ký thuê đất

Mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ……………………………………………………………………………. Tên …

Tờ khai đăng ký thuê đất Read More »

TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

Mẫu TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm……. TỔNG CỤC THUẾ Cục thuế:……….. Chi cục thuế:………. TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC Tên …

TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC Read More »

1900.0191