Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên (hoặc cơ quan chức năng) xem xét, phê duyệt về vấn đề bổ nhiệm cán bộ, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình bổ nhiệm cán bộ Công ty Luật LVN …

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ Read More »