Mẫu Tờ trình chi hoa hồng

Tờ trình chi hoa hồng là văn bản của cá nhân/ tổ chức gửi lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết, xem xét, phê duyệt việc chi khoản tiền(hoa hồng) vào một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của tổ chức/ doanh nghiệp đó, cụ thể trong trường hợp sau đây: …

Mẫu Tờ trình chi hoa hồng Read More »