Tờ trình cử nhân viên đi học

Tờ trình cử nhân viên đi học là văn bản của cá nhân soạn thảo gửi đến người có chức vụ/ cấp trên có thẩm quyền giải quyết, xem xét, phê duyệt danh sách nhân viên đi học một chuyên ngành, nghiệp vụ nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/tổ chức, cụ …

Tờ trình cử nhân viên đi học Read More »