Tờ trình giải quyết thôi việc

Tờ trình giải quyết thôi việc là văn bản của cá nhân/ tập thể gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan/ tổ chức nơi mà cá nhân /tập thể đó đang công tác/làm việc với mục đích yêu cầu được giải quyết vấn đề thôi việc, cụ thể trong trường …

Tờ trình giải quyết thôi việc Read More »