Tờ trình nâng lương trước hạn

Tờ trình nâng lương trước hạn là văn bản của cá nhân/ tổ chức/ đơn vị trực thuộc cá nhân tổ chức trình/ đề xuất lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho các cá nhân/ tập thể đáp ứng đủ điều kiện để được xét duyệt nâng lương …

Tờ trình nâng lương trước hạn Read More »