Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn là văn bản của Công đoàn cấp dưới trình Công đoàn cấp trên xem xét, phê duyệt đề xuất  về việc tổ chức Đại hội Công đoàn, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn Công ty Luật LVN …

Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn Read More »