Tờ trình tổ chức giải bóng đá

Tờ trình tổ chức giải bóng đá là văn bản của cá nhân/ tổ chức có nguyện vọng tổ chức giải bóng đá trình lên cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, phê duyệt trước khi giải bóng đá được tổ chức, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình tổ …

Tờ trình tổ chức giải bóng đá Read More »