Tờ trình về chi phí tiếp khách

Tờ trình chi phí tiếp khách là văn bản do cá nhân/ tổ chức soạn thảo gửi lên cấp trên trực tiếp quản lý với mong muốn cấp trên xem xét, rà soát các khoản tiền chi cho việc tiếp khách của cơ quan/ tổ chức với mục đích, kế hoạch đã được phê duyệt …

Tờ trình về chi phí tiếp khách Read More »