Tờ trình về việc thành lập chi bộ

Tờ trình về việc thành lập chi bộ: trong trường hợp một địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp chưa có chi bộ đảng ,có đủ điều kiện thành lập chi bộ đảng và có nhu cầu thành lập thì sử dụng văn bản này Mẫu Tờ trình về việc thành lập chi bộ Cộng …

Tờ trình về việc thành lập chi bộ Read More »