Tờ trình xin khen thưởng

Tờ trình xin khen thưởng là văn bản của cá nhân hoặc người đứng đầu của tổ chức trình lên cấp trên trực tiếp của mình xin khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc hoặc các thành tích xuất sắc khác…. Luật sư Tư vấn trực …

Tờ trình xin khen thưởng Read More »