Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn là văn bản được cấp dưới gửi lên cho cấp trên nhằm chứng minh sự cấp thiết của việc xây dựng đường nông thôn và xin hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn từ ngân sách hoặc nguồn vốn …

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn Read More »