tờ trình xin kinh phí

Tờ trình xin kinh phí

Tờ trình xin kinh phí là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên (hoặc cơ quan chức năng) xem xét, phê duyệt về vấn đề xin kinh phí để thực hiện một công việc, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình xin kinh phí Công …

Tờ trình xin kinh phí Read More »

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn là văn bản được cấp dưới gửi lên cho cấp trên nhằm chứng minh sự cấp thiết của việc xây dựng đường nông thôn và xin hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn từ ngân sách hoặc nguồn vốn …

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn Read More »

1900.0191