Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu

Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu là văn bản của cá nhân (người đứng đầu cơ quan, tổ chức) trình xin cấp trên trực tiếp (người có quyền ra quyết định nghỉ hưu) trình xin việc ra quyết định nghỉ hưu với người có đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của …

Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu Read More »