Tờ trình yêu cầu lắp đặt Camera

Tờ trình yêu cầu được lắp đặt Camera tại khu vực cơ quan hoặc phòng làm việc để có thể đảm bảo an ninh, các nhu cầu khác cũng như có thể giám sát, theo sát công việc tiến độ hàng ngày khi không trực tiếp có mặt. Sơ lược Tờ trình yêu cầu lắp …

Tờ trình yêu cầu lắp đặt Camera Read More »