Tờ trình

Nộp tờ trình công văn mà quá thời gian không được trả lời thì có được coi là đã đồng ý không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nộp tờ trình công văn mà quá thời gian không được trả lời thì có được coi là đã đồng ý không Tôi có nộp công văn xin khởi công công trình nhưng đã quá 45 ngày mà vẫn không nhận được bất kỳ thông báo gì, như vậy …

Nộp tờ trình công văn mà quá thời gian không được trả lời thì có được coi là đã đồng ý không Read More »

Tờ trình tổ chức trung thu

Tờ trình tổ chức trung thu là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp trung thu, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau …

Tờ trình tổ chức trung thu Read More »

Tờ trình duyệt kinh phí

Tờ trình duyệt kinh phí là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, phê duyệt việc đề xuất kinh phí để xây dựng, lắp đặt hoặc thực hiện một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/ tổ chức đó, cụ …

Tờ trình duyệt kinh phí Read More »

Tờ trình dự trù kinh phí

Tờ trình dự trù kinh phí là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, phê duyệt việc dự trù kinh phí để xây dựng, lắp đặt hoặc thực hiện một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/ tổ chức đó, …

Tờ trình dự trù kinh phí Read More »

Tờ trình tổ chức ngày 8/3

Tờ trình tổ chức ngày 8/3 là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ …

Tờ trình tổ chức ngày 8/3 Read More »

Tờ trình tổ chức hội nghị

Tờ trình tổ chức hội nghị là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một hội nghị để phục vụ một công việc/ lợi ích nào đó gửi lên cấp trên/ đơn vị cho phép tổ chức hội nghị, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình tổ chức hội …

Tờ trình tổ chức hội nghị Read More »

Tờ trình nâng lương giáo viên

Tờ trình nâng lương giáo viên là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các đơn vị giáo dục/ dạy nghề trình lên cấp trên danh sách các giáo viên đáp ứng đủ điều kiện để được nâng lương, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình nâng lương giáo …

Tờ trình nâng lương giáo viên Read More »

Tờ trình xin khen thưởng

Tờ trình xin khen thưởng là văn bản của cá nhân hoặc người đứng đầu của tổ chức trình lên cấp trên trực tiếp của mình xin khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc hoặc các thành tích xuất sắc khác…. Luật sư Tư vấn trực …

Tờ trình xin khen thưởng Read More »

Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí

Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí là văn bản của cá nhân (người đại diện) cấp dưới trình lên cấp trên trực tiếp của mình với mục đích xin hỗ trợ kinh phí (có thể là kinh phí tổ chức văn nghệ, thể thao; kinh phí mua sắm trang thiết bị…) Luật sư Tư …

Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí Read More »

Tờ trình tổ chức 20/10

Tờ trình xin kinh phí hoặc xin sắp xếp lịch trình tổ chức 20/10 là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp kỷ niệm…… năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930- 20/10/…., văn bản này được trình lên …

Tờ trình tổ chức 20/10 Read More »

1900.0191