Tòa có cung cấp mẫu bao bì khi yêu cầu giám định không

Câu hỏi của khách hàng: Tòa có cung cấp mẫu bao bì khi yêu cầu giám định không? Cho em hỏi cái là khi Tòa án yêu cầu tổ chức giám định 2 bao bì sản phẩm xem có tương tự nhau hay không thì trong công văn Tòa có đính kèm phụ lục hình ảnh …

Tòa có cung cấp mẫu bao bì khi yêu cầu giám định không Read More »