Cho bạn mượn xe đi cắm thì làm thế nào để lấy lại xe?

Câu hỏi của khách hàng: Cho bạn mượn xe đi cắm thì làm thế nào để lấy lại xe? Chào mọi người em xin tư vấn về trường hợp cho bạn mượn xe đi cắm, nhưng không cho bạn mượn giấy đăng ký xe và đi cùng bạn đến nơi cầm cố. ( do em …

Cho bạn mượn xe đi cắm thì làm thế nào để lấy lại xe? Read More »