Hành vi có phạm tội xâm phạm chỗ ở của người khác không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hành vi có phạm tội xâm phạm chỗ ở của người khác không? Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 24/4/2018 Nguyễn Văn A, sn 1980 đến nhà chị Nguyễn Thị B tìm chị B để giải quyết việc mâu thuẫn cá nhân. khi đến nơi nhà chị …

Hành vi có phạm tội xâm phạm chỗ ở của người khác không? Read More »