Tổng quan về hồ sơ vụ án hành chính

Tổng quan về hồ sơ vụ án hành chính Hồ sơ vụ án hành chính Là tập hợp các văn bản,tài liệu thể hiện tình tiết sự kiện, chứng cứ và các hoạt động tố tụng của các chủ thể tham gia vào quá trình khiếu kiện và giải quyết vụ án hành chính. Hồ …

Tổng quan về hồ sơ vụ án hành chính Read More »