Chủ nhà chấm dứt hợp đồng và đuổi người thuê thì có phải bồi thường

Câu hỏi của khách hàng: Chủ nhà chấm dứt hợp đồng và đuổi người thuê thì có phải bồi thường Mọi người cho em hỏi với ạ. Em thuê nhà có hợp đồng cụ thể nghĩa vụ . Giờ chủ nhà nó đuổi em thì em phải dọn đi hay sao ạ. Nó có phải …

Chủ nhà chấm dứt hợp đồng và đuổi người thuê thì có phải bồi thường Read More »