Dùng giấy tờ người khác mà mình nhặt được để cắm thì có được không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng:
Dùng giấy tờ người khác mà mình nhặt được để cắm thì có được không
Mọi người cho em hỏi. Ngày trước em có đánh rơi ví. Những giấy tờ trong em đã làm lại hết. Giờ có người nhặt lại báo chuộc. Và người đó doạ với ý định cắm số giấy tờ đó. Trong đó có đăng ký xe, Bằng lái, Căn Cước công dân. Vậy nếu người đó cắm thì em có bị sao không ạ…
Em cảm ơn ạ.