Để quên đồ mà người khác nhặt được không trả thì phải làm sao

Câu hỏi của khách hàng: Để quên đồ mà người khác nhặt được không trả thì phải làm sao Chào mọi người.. Chuyện là em có đi ăn trong siêu thị và bỏ quên lại cái giỏi xách trong đó có giấy tờ tùy thân, 1 điện thoại và khoảng 2 triệu tiền mặt. Em …

Để quên đồ mà người khác nhặt được không trả thì phải làm sao Read More »