Bỏ trốn do không còn khả năng trả nợ thì có bị truy cứu trách nhiệm không?

Câu hỏi của khách hàng: Bỏ trốn do không còn khả năng trả nợ thì có bị truy cứu trách nhiệm không? Cho em hỏi. Trả là chị em có vay ngân hàng khoảng 20 triệu. Nhưng do làm ăn thua lỗ. Giờ không có khả năng chi trả và đóng tiền lời hàng tháng. …

Bỏ trốn do không còn khả năng trả nợ thì có bị truy cứu trách nhiệm không? Read More »