Không báo mất hộ chiếu trong vòng 48 tiếng thì đi cấp lại có bị phạt không

Câu hỏi của khách hàng: Không báo mất hộ chiếu trong vòng 48 tiếng thì đi cấp lại có bị phạt không Chào mọi người, mọi người cho mình hỏi 1 tí. Năm 2015 mình làm mất hộ chiếu và đã khai báo với công an phường gần nhất (mình vẫn còn giữ giấy xác …

Không báo mất hộ chiếu trong vòng 48 tiếng thì đi cấp lại có bị phạt không Read More »