Không đóng đủ 5 năm theo thời hạn bảo hiểm thì được đền bù thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Không đóng đủ 5 năm theo thời hạn bảo hiểm thì được đền bù thế nào Mình muốn hỏi về một số vấn đề BHYT, mình nhận được thẻ BHYT thì thấy có dòng “Thời điểm đủ 5 năm… ” Giả sử mình muốn nghỉ ngang thì có phải đền …

Không đóng đủ 5 năm theo thời hạn bảo hiểm thì được đền bù thế nào Read More »