Quen biết với người mua trả góp không trả thì có liên quan gì không?

Câu hỏi của khách hàng: Quen biết với người mua trả góp không trả thì có liên quan gì không? Cho em hỏi vấn đề này ạ, chuyện là em có quen chị H này 1 năm trước khi làm ở công ty cũ, nhưng em đã nghỉ việc ở công ty đó 6 tháng …

Quen biết với người mua trả góp không trả thì có liên quan gì không? Read More »