Trách nhiệm khi lỡ đâm người khác

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trách nhiệm khi lỡ đâm người khác Em lỡ đâm một người ở quán nhậu, sau đó em bỏ chạy về nhà. Đến nay không có biểu hiện gì ở cơ quan công an. Em có nhờ bạn quay lại quán này để hỏi họ bảo người này …

Trách nhiệm khi lỡ đâm người khác Read More »