Trách nhiệm khi tránh xe gây thiệt hại tới sức khỏe của người khác

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trách nhiệm khi tránh xe gây thiệt hại tới sức khỏe của người khác Em đi xe đạp điện đèo bạn không đội mũ bảo hiểm và mặc đồng phục của trường. Khi đang đi thì bị 1 xe ô tô quệt phải vào tay lái, em tránh …

Trách nhiệm khi tránh xe gây thiệt hại tới sức khỏe của người khác Read More »