Xúc phạm người khác ở nước ngoài thì có kiện về Việt Nam được không?

Câu hỏi của khách hàng: Xúc phạm người khác ở nước ngoài thì có kiện về Việt Nam được không? Em chào cả nhà. Em có vấn đề muốn hỏi là. Nếu như người bên Việt Nam mình xúc phạm nhân phẩm, bôi nhọ danh dự của người nước ngoài. Thì bên nước ngoài có kiện …

Xúc phạm người khác ở nước ngoài thì có kiện về Việt Nam được không? Read More »