Xã công nhận phần đất trên thực tế lớn hơn trong sổ đỏ thì có phải nộp thêm tiền không?

Câu hỏi của khách hàng: Xã công nhận phần đất trên thực tế lớn hơn trong sổ đỏ thì có phải nộp thêm tiền không?  Xin tư vấn về vấn đề cấp sổ đỏ ruộng đất! Nhà em trước giờ vốn đã có sổ đỏ rồi, nhưng đợt trước xã có đo đạc lại và …

Xã công nhận phần đất trên thực tế lớn hơn trong sổ đỏ thì có phải nộp thêm tiền không? Read More »