Tiền nước tăng không do người thuê thì người thuê nhà có phải chịu cả không

Câu hỏi của khách hàng: Tiền nước tăng không do người thuê thì người thuê nhà có phải chịu cả không Các anh chị tư vấn giúp em. Bọn em chỉ là sinh viên thôi ạ Nhà trọ 508 em thuê đang dính vụ tiền nước gần 10 triệu Em trình bày vụ việc luôn …

Tiền nước tăng không do người thuê thì người thuê nhà có phải chịu cả không Read More »